Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε κίνδυνο

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ο κίνδυνος περικοπής του.

Αναζωπυρώθηκε τελευταία η συζήτηση για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Η επανεξέτασή του αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου (memorandum of understanding) και εντάσσεται στις δράσεις για την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα.

Ποιοι όμως δικαιούνται σήμερα το επίδομα; Πρόκειται για περίπου 130.000 υπαλλήλους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ) και προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) κυρίως. Νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό των νοσοκομείων, υπάλληλοι καθαριότητας των δήμων, διασώστες του ΕΚΑΒ είναι οι “άνθρωποι της διπλανής πόρτας” που το λαμβάνουν. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από τα 35 ως τα 150 €, χωρίζοντας τους ωφελούμενους σε τρεις βαθμίδες επικινδυνότητας. Η δαπάνη υπολογίζεται σε 200 εκατομμύρια € περίπου ετησίως.Η νομοθεσία για την ανθυγιεινή εργασία είναι μάλλον πρόσφατη στον Ελληνικό δημόσιο τομέα. Το θέμα μάλιστα γίνεται πιο περίπλοκο όταν εμπλέκεται και η ασφαλιστική κάλυψη των δημοσίων υπαλλήλων. Για την οικονομία του άρθρου μας όμως, θα ασχοληθούμε σήμερα μόνο με το επίδομα.

Φθηνές πτήσεις – Low fare flights calendar

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ενεργοποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ 465Β_12 της κυβέρνησης Παπαδήμου και άρχισε να χορηγείται στους δικαιούχους από τον Μάιο του 2012. Η χώρα είχε ήδη υπογράψει το Πρώτο Μνημόνιο και σκληρές περικοπές είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Στην προηγούμενη κατάσταση οι υπάλληλοι των νοσοκομείων για παράδειγμα, λάμβαναν το νοσοκομειακό επίδομα, μαζί με κάποια άλλα επιδόματα που είχαν θεσμοθετηθεί στην διάρκεια της μεταπολίτευσης. Όταν όλα αυτά καταργήθηκαν, θεσμοθετήθηκε το ανθυγιεινό επίδομα, το οποίο και κάλυψε μέρος των εισοδηματικών απωλειών.

Θα περίμενε κανείς ότι μια παροχή που ψηφίστηκε μέσα στην σκληρή πραγματικότητα του Πρώτου Μνημονίου, με την αυστηρή επιτήρηση του IMF και του ESM, δεν θα έμπαινε σε καθεστώς αμφισβήτησης. Παρόλα αυτά, επανεξετάζεται.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με το άρθρο 396 του νόμου 4512/2018, συστάθηκε 17μελής επιτροπή για την αναθεώρηση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της και παραδώσει την γνωμοδότησή της στους αρμόδιους υπουργούς. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ζητήσει να λάβουν γνώση του πορίσματος, χωρίς όμως ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία.
Στο μεταξύ, μέσα στον Ιούνιο ο ESM δημοσίευσε έκθεση συμμόρφωσης (compliance report), όπου αναφέρεται ρητά στο “αναθεωρημένο σύστημα” καταβολής του επιδόματος, αναμένοντας μείωση της σχετικής δαπάνης “μεσομακροπρόθεσμα”. Ο χρονικός ορίζοντας για τις οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης φτάνει μέχρι τις αρχές του 2019. Ή καταβολή του λοιπόν μοιάζει εξασφαλισμένη για το 2018 τουλάχιστον, ενώ υπάρχει η πιθανότητα το θέμα να χειριστεί νέα κυβέρνηση, αν αποδειχθούν αξιόπιστα τα σενάρια για εκλογές εντός του 2018.

Όταν το μάτι του Σαουρόν εξετάζει τους μισθούς των Ελλήνων Δ.Υ

Όταν το μάτι του Σαουρόν (ESM)εξετάζει τους μισθούς των Ελλήνων Δ.Υ

Φθηνές πτήσεις – Low fare flights calendar

Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν. Ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα περικοπής ή κατάργησης του επιδόματος για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων τουλάχιστον ή και για όλους, ανάλογα με το“μίγμα” που θα αποφασιστεί. Ναι, η πολιτική ηγεσία δείχνει σημάδια αμφιθυμίας για το συγκεκριμένο θέμα, άλλοτε δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να περικοπεί και άλλοτε αρνούμενη να δεσμευτεί. Όχι, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα.

Ηράκλειο 1η Ιουλίου του 2018

http://tiny.cc/ki95uy

  1 comment for “Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε κίνδυνο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.