Το μαγικό 7

Αξιολογούμενοι με 7Ίσως μυριστήκατε ποδοσφαιρική ορολογία, μιας και τρέχει αυτές τις μέρες το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Ίσως κάποια συνωμοσία, καθώς το 7 είναι από τα αγαπημένα νούμερα των…ψεκασμένων αυτής της γης. Λάθος αγαπητοί μου αναγνώστες, ο αριθμός 7 αναφέρεται στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα στο νόμο 4520/14 που την περιγράφει. Περιγράφει; Χμμμ! Για να είμαστε ειλικρινείς πρόκειται για ένα εξαιρετικό πόνημα…αοριστολογίας. Διαβάστε τα κριτήρια που αντιγράφουμε αυτούσια από το ΦΕΚ 1552 της 12ης Ιουνίου:

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι οκτώ (8) και κατατάσσονται σε τέσσερις διακεκριμένες ομάδες, ως ακολούθως:

Ι. Γνώση του αντικειμένου
II. Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
III. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
IV. Αποτελεσματικότητα
3. Κάθε ομάδα κριτηρίων αναλύεται σε επί μέρους κριτήρια, ως ακολούθως:
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία).
2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
II. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
3. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.
4. Πρωτοβουλία − Ανάληψη ευθυνών.
III. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
5. Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού.
6. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και
άλλες υπηρεσίες.
IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
7. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας.
8. Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του.

Το συγκεκριμένο ΦΕΚ αναφέρεται στους αποσπασμένους σε βουλευτικά γραφεία και πολιτικά κόμματα Δ.Υ, αλλά κάνει ρητή αναφορά στο άρθρο 20 του νόμου 4520/2014, δηλαδή στις περίφημες ποσοστώσεις των αξιολογήσεων (Δείτε εδώ ). Να πως εξειδικεύει το άρθρο 20 τις ποσοστώσεις:

“ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992
Άρθρο 20
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης
Το άρθρο 7 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 7
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης
1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να βαθμολογούνται με την κλίμακα βαθμών του άρθρου 8 καθορίζονται ως εξής:
α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 βαθμολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.
γ. Με τους βαθμούς Ι έως 6 βαθμολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων.
2. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα.


Αλλά επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες 🙂 διαβάστε παρακάτω τί λέει η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου:

“7. Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων. το ανώτατο ποσοστό βαθμολόγησης με τους βαθμούς 9 ή 10 ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70%. το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.”

Δηλαδή όλη η δημοσιουπαλληλική αριστοκρατία δικαιούται να λάβει ποσοστό 70% από 9 ως 10, ενώ για τους..λατζιέρηδες της πρώτης γραμμής ή της βάρδιας το ποσοστό ανέρχεται σε 25%. Ωραία μεταρρύθμιση!
Αλλά δεν σταματούν εδώ τα ωραία. Όλοι οι βαθμοί από 9 ως 10 και από 1 ως 6 χρειάζονται ειδική αναφορά από τον αξιολογητή με πραγματικά περιστατικά, ενώ ειδικότερα για την κλίμακα από 1 ως 6 προβλέπεται διαδικασία κλήσης του υπαλλήλου και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της απόδοσής του, δηλαδή προβλέπεται ουσιαστικά μια συνέντευξη και συζήτηση ανάμεσα στον αξιολογούμενο και τον αξιολογητή. Να υπενθυμίσω ότι για τους αποσπασμένους υπαλλήλους υπεύθυνος για την αξιολόγηση του είναι ο άμεσος προϊστάμενός του, αν δηλαδή ένας υπάλληλος είναι αποσπασμένος σε ένα γραφείο βουλευτή θα τον αξιολογήσει ο βουλευτής.
Ποιος υπάλληλος όμως δικαιούται να βαθμολογηθεί από 9 ως 10; Περιγράφει ο νόμος:

“Με τους βαθμούς 9 ή 10 βαθμολογούνται όσοι υπάλληλοι είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε ζήτημα, χωρίς τη βοήθεια ή διόρθωση ανωτέρου τους.”

Και ποιος υπάλληλος δικαιούται να βαθμολογηθεί από 1 ως 2; Διαβάστε την “σαφή” περιγραφή:
“Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι υπάλληλοι.”
Κάπου στον ενδιάμεσο και με την ίδια “σαφήνεια” τοποθετούνται οι υπόλοιπες βαθμολογίες. Στο 5 ως 6 τοποθετούνται οι υπάλληλοι που “επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου τους αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια”.

Να προσθέσουμε εδώ πως η Τρόικα προσπαθεί να δημιουργήσει νέα δεξαμενή “υπό απόλυση” υπαλλήλων από το υποχρεωτικό 15% που θα λάβει από 1 ως 6. Υπάρχει άλλωστε και η μνημονιακή απαίτηση για 7000 απολύσεις Δ.Υ φέτος.

Με βάση τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι υπό αξιόλογηση δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να πιάσουν

τουλάχιστον το…μαγικό 7 για να αποφύγουν τυχόν περιπέτειες.

Δυστυχώς ο νόμος δείχνει ότι πρόκειται περισσότερο για ένα ιδεολογικό bras de fer με τους Έλληνες δημόσιους υπάλληλους παρά για μια ουσιαστική διάθεση αξιοκρατίας στο δημόσιο. Αν εφαρμοστούν τελικά αυτές οι διατάξεις, μιλάμε για μια νέα εποχή στον Ελληνικό δημόσιο τομέα. Η εποχή των Ορκ έφτασε, θα έγραφε ο Τόλκιν.

Διαβάστε εδώ το χθεσινό πρώτο μας άρθρο για το θέμα

http://tiny.cc/434fhx

  1 comment for “Το μαγικό 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.